source: iamcausewaystreet 2 months ago with 33 notes
#ray allen    #boston celtics    #basketball    #gifs    #made by me   
source: iamcausewaystreet 2 months ago with 11 notes
source: iamcausewaystreet 2 months ago with 26 notes
source: iamcausewaystreet 3 months ago with 12 notes
3 months ago with 9 notes
#kevin garnett    #ray allen    #boston celtics    #celtics    #kevyandray   
source: iamcausewaystreet 3 months ago with 42 notes
source: iamcausewaystreet 3 months ago with 73 notes
#rajon rondo    #ray allen    #boston celtics    #basketball    #gifs   
4 months ago with 9 notes
#ray allen    #kevin garnett    #kevyandray    #boston celtics    #celtics   
4 months ago with 19 notes
#ray allen    #eddie house    #tony allen    #leon powe    #rajon rondo    #kevin garnett    #boston celtics    #celtics   
4 months ago with 6 notes
source: Boston.com 5 months ago with 23 notes
5 months ago with 14 notes
5 months ago with 4 notes
#ray allen    #boston celtics    #champs   
5 months ago with 5 notes
5 months ago with 10 notes
+